Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit
1
Hoge💰Bonus € 333 & 90 Free Spins

Punto Banco Runs

Baccarat Runs zijn opeenvolgende resultaten van het resultaat aan de Baccarat tafel. Wanneer meerdere keren achter elkaar de bank (Banco) wint dan spreek je over een Run van Banco. Bij Baccarat Runs komen het meeste runs voor van twee keer Punto of Banco, de vraag is wat kun je met deze informatie.

Punto Banco Runs

In het onderdeel Kansen bij Baccarat hebben we gezien dat in slechts één hand baccarat de kans 50-50 is dat de Speler of de Bank wint. Je weet nu ook dat deze kans niet veranderd, ongeacht hoe vaak de bank of Speler eerder gewonnen heeft. We hebben ook gezien dat de kans dat iets vijftien keer op een rij gebeurt slechts 1 op de 35.768 is, wat neerkomt op één keer per 537 schoenen ongeveer.

Kansen dat een bepaalde Run zich voordoet

Hoe zet ik in op de kans dat de Bank vijftien keer achter elkaar wint? Als je dit baseert op de 50-20 kans zit je te laag. Baseren op de 1:32.767, dan zit je te laag.

Je weet dat elke hand op dezelfde manier werkt als dat iemand telkens een muntje opgooit. Maar, dit opgooien van de munt gebeurt wel binnen de grenzen van één schoen per keer. De kaarten worden geschud en er is geen keuze in hoe ze worden uitgespeeld. Dus de resultaten van een schoen zijn in essentie vooraf bepaald, tenzij een kaart per ongeluk open valt en vervolgens wordt verwijderd.

Je moet inzetten binnen de grenzen van een schoen. Dus in plaats van te kijken wat de kansen zijn dat iets gebeurt in een bepaalde hand, zou je moeten kijken naar de kansen dat een bepaalde reeks gebeurtenissen zich voordoet in één schoen.

Om deze patronen te herkennen is het dus gemakkelijk en essentieel om een Baccarat Scorecard bij te houden.

Gemiddelde frequentie Baccarat Runs

Elke kolom op de scorekaart, Bank of Speler, registreert een bepaalde reeks gebeurtenissen. Laten we zeggen dat je gemiddeld genomen ongeveer 32 kolommen op een kaart kunt gebruiken. Dat betekend dat je 32 reeksen van gebeurtenissen (winsten voor de ene kant of de andere) per schoen hebt. Rij één bestaat uit 23 B’s en P’s om en om.

Op rij twee van de Baccarat Scorecard kun je verwachten dat je gemiddeld genomen zestien P’s en B’s vindt, omdat je weet dat de helft van de tijd een P volgt op een B en de andere helft van de tijd niet.

Gemiddeld genomen heb je evenveel runs met een lengte van één als runs die langer zijn dan één. Gemiddeld genomen heb je evenveel runs van twee als runs die langer zijn dan twee. En dit geldt ook voor de rest.

Van de 32 kolommen kun je verwachten dat er 16 kolommen niks op de tweede rij hebben staan. Dat betekent dat je kan verwachten dat de Bank of Speler zestien keer een enkele winst zal hebben. Ook kun je verwachten acht P’s of B’s in de derde rij te hebben, wat betekend dat de verwachting is dat je acht runs hebt van maar twee winsten in een rij. Vergelijkbaar kun je verwachten vier runs te hebben van drie winsten, twee runs van vier winsten en een run van vijf winsten. Deze verwachting geldt voor elke schoen.

De verwachting is dat elke twee schoenen een reeks van zes zich voordoet. Een run van zeven winst komt eens in de vier schoenen voor, een run van acht winsten eens in de acht schoenen, een run van negen winsten eens in de zestien schoenen, een run van tien winsten eens in de 32 schoenen, een run van elf winsten eens in de 64 schoenen, enzovoorts.